Hiển thị tất cả 5 kết quả

ĐẦM THƯỚC/ ĐẦM DÙI/ ĐẦM BÀN

Đầm dùi bê tông

ĐẦM THƯỚC/ ĐẦM DÙI/ ĐẦM BÀN

Đầm rung nền đất chạy xăng

ĐẦM THƯỚC/ ĐẦM DÙI/ ĐẦM BÀN

Đầm thước

ĐẦM THƯỚC/ ĐẦM DÙI/ ĐẦM BÀN

Đầm thước chạy điện

ĐẦM THƯỚC/ ĐẦM DÙI/ ĐẦM BÀN

Đầm thước chạy xăng thân Inox